Програма “Шашковий дебют” з гри в шашки для дітей старшого дошкільного віку

test test test

Програма “Шашковий дебют” з гри в шашки для дітей старшого дошкільного віку Програма “Шашковий дебют” з гри в шашки для дітей старшого дошкільного віку

I. Пояснювальна записка

1.1. Обгрунтування необхідності розробки та впровадження пропонованої програми в освітньому процесі дитячого садка.

Великою популярністю в нашій країні користується шашкова гра. За масовістю шашки займають восьме місце серед інших видів спорту. Ця мудра народна гра міцно увійшла в наш побут. Вік її вельми солідний – не менше 5 тисяч років. Як інтелектуальний спорт шашки стали визнаною частиною загальнолюдської культури.

Мирна шашкова боротьба – це змагання в витримці, логічності мислення, а також вмінні передбачати розвиток подій. Правила гри в шашки прості і загальнодоступні. Тому у деяких людей існує про цю гру помилкова думка як про вельми легкої і простий. Насправді ж навчитися добре грати в шашки – справа далеко не легка і не просте, оскільки гра ця містить у собі багато труднощів, тонкощів і глибини.

Немає необхідності доводити очевидну корисність гри в шашки. Воно допоможе виховувати в дітях дисциплінованість, посидючість, вміння концентрувати увагу і логічно мислити. І абсолютно необхідно зберігати і розвивати систему навчання шашок в дошкільних установах. Все частіше вихователі дитячих садів задають питання: «Чи можна навчати дітей дошкільного віку грі в шашки або це доступно тільки обдарованим дітям? По плечу чи малюкам ця корисна, захоплююча гра? Грунтовну відповідь дав у своїй статті «До питання про навчання, виховання та розвиток дітей шестирічного віку» доктор психологічних наук, професор А. В. Запорожець (хоча безпосередньо про шашках мова в ній не йшла):

«В даний час увагу вчених всього світу прикута до величезним потенційним можливостям розвитку, що губиться у дошкільному дитинстві… Педагогічні, психологічні та фізіологічні дослідження, що проводилися в Інституті дошкільного виховання АПН СРСР… а також за кордоном, свідчать про те, що потенційні психофізіологічні можливості засвоєння знань і загального розвитку у дітей 5-6 років, але і більш раннього віку, то він вже давно отримав в радянській педагогіці позитивне рішення »(Радянська педагогіка. – 1973. – № 1).

Таке вагоме авторитетний висновок про функціональні особливості організму п’яти-шестирічних дітей дає всі підстави широко популязіровать шашки серед дошкільнят старшого віку.

Для планомірної та послідовної роботи з дітьми з основ шашкового мистецтва просто необхідна навчальна програма занять. Існують програми з шашок для спортивних шкіл. Ці програми розраховані на підготовку спортсменів високого класу.

Справжня програма призначена для шашкового гуртка закладів дошкільної освіти та передбачає вивчення дітьми матеріалу з теорії та практиці, історії шашок, участь у змаганнях. Поряд з цим в гуртку ведетя1я робота щодо правильної організації дозвілля дошкільнят, вихованню у них активності, розвитку норм і принципів моральної поведінки.

Відмінною особливістю даної програми є великий акцент на початкову підготовку дітей, в основному старшого дошкільного віку, початківців з «нуля».

  Як навчити дитину вимовляти букви

Програма занять з шашок передбачає в кратному, описовому і казковому вигляді засвоєння основ знань з теорії та практики гри в шашки. У творчому відношенні систематичні заняття за даною програмою мають наблизити початківця шашкістів до вміння подумки міркувати, аналізувати, будувати на шашковій дошці дотепні комбінації, передбачити задуми партнера. З подальшим удосконаленням техніки гри потрібно навчитися шукати і терпляче знаходити в кожному положенні найбільш доцільний хід.

Для успішної роботи гуртка потрібно достатнє забезпечення обладнанням: шашки з дошками, шахові годинники, демонстраційна дошка, кабінет для занять, шашкова література для педагога.

II. Мета і завдання проекту програми

Мета: Розкриття розумового, морального, естетичного, вольового потенціалу особистості вихованців.

Завдання:

Навчальні:

  навчання основам шашкової гри; навчання простим комбінаціям, теорії та практиці шашкової гри.

Виховні:

  виховання ставлення до шашок як до серйозних, корисним і потрібним занять, що мають спортивну і творчу спрямованість; виховання наполегливості, цілеспрямованості, винахідливості, уважності, впевненості, волі, працьовитості, колективізму; вироблення у дітей уміння застосовувати отримані знання на практиці.

Розвиваючі:

  розвиток прагнення дітей до самостійності; розвиток розумових здібностей дітей: логічного мислення, вміння проводити розрахунки на кілька ходів вперед, образне і аналітичне мислення.

Естетичні:

  граючи, дитина живе у світі казок і перетворень звичайної дошки і шашки в чарівні, а вміння знаходити в звичайному незвичайне збагачує дитячу фантазію, приносить естетичну насолоду, змушує захоплюватися дивовижною грою.

Фізичне:

  здійснення всебічного фізичного розвитку вихованців.

Проект навчальної гри «Шашковий дебют»

Експериментальна навчальна програма, розрахована на дітей 5-7 років. Термін реалізації становить 2 роки. Кількість дітей у групі – 6 осіб (в середньому). Заняття в перший рік навчання рекомендується проводити два рази на тиждень < < b> Малюнок 1 >.

Навчання шашкової грі є складним і трудомістким процесом. Тому дуже важливо довести до свідомості дошкільника то, що досягнення спортивного успіху можливо тільки при наполегливості, працьовитості. Без виховання в собі сильної волі, не можна досягти серйозних результатів у шашках. Цю думку тренер – педагог повинен постійно підкреслювати як під час занять у гуртку, так і поза гуртка. Кожен гуртківець-дошкільник зобов’язаний знати шашковий кодекс.

Займаючись за програмою, діти набувають ряд якостей: посидючість, зосередженість, послідовність міркувань, винахідливість, уміння аналізувати, абстрактно і логічно мислити, застосовувати асоціативну фантазію, які допоможуть їм вирішувати багато життєві ситуації.

Організація занять з шашок

Шашкова гра різноманітна і не так проста, як здається на перший погляд. Шашки мають свої особливості, і складність у керівництві боєм полягає в тому, що всі шашки, воїни – близнюки. Заняття з шашок планується проводити за принципом від простого пояснення до складнішого. Пізнавальний матеріал викладається у вигляді казок < < b> Малюнок 2 >. Заняття проводяться комбінованим способом, чергуючи елементи теоретичної та практичної новизни з ігровими та змагальними навичками, а також з виховними заходами. У процесі занять шашками діти отримують цілий комплекс корисних умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності і життя. При проведенні занять слід орієнтуватися на найбільш активних дітей, однак треба прагнути до того, щоб основна маса займаються також засвоювала даний матеріал. Наприкінці навчального року рекомендується проводити підсумкові заняття, на яких розглядаються досягнення кожної дитини, вручаються дипломи.

  ДомоХозяйскіе ХРОНИКИ

Умовою нашого проекту виступає організація взаємозалежної наукової, моральної, естетичної, фізичної, інтелектуальної та практичної діяльності педагогів, батьків і дітей старшого дошкільного віку.

Проект заснований на принципах доступності, науковості, наочності.

В організацію предметно-розвиваючого середовища за проектом були підготовлені: музей з шашок, кабінет з шашок, інформаційний стенд «Шашковий дебют», шашкові куточки в групових кімнатах, обладнання та демонстраційний матеріал < < b> Малюнок 3 >

Учасники:

Завідуюча, старший вихователь, вихователі, діти, батьки, фахівці ДНЗ.

Інформаційна підтримка проекту:

Газета «Ехо столиці»; Телебачення «НВК САХА»; Інтернет-сайти Управління освіти.

Соціальні зв’язки з іншими організаціями:

Управління освіти міської округу «місто Якутськ»; Науково-методичне співробітництво з кафедрою дошкільної та початкової педагоги та психології ИРО і ПК м. Якутська; Трансляція досвіду роботи через Інформаційно-Методичний центр УО м. Якутська; Практика студентів педінституту; Практика студентів педагогічного коледжу; Робота по наступності зі школами, куди вступають випускники дитячого садка: ЗОШ № 2, ЗОШ № 26. Методична та суддівська допомогу від Республіканського шахово-шашковий Центру м. Якутська; Майстер-клас тренерів Республіканського шахово-шашковий Центру для педагогів ДНЗ (отвеств. ст. вихователь); Консультація старшого вихователя «Ігрове шашкового простір для дітей старшого дошкільного віку» (для батьків і вихователів); Підготовка кабінету до роботи з дітьми в шашковому гуртку (отвест. ст. вихователь); Оснащення демонстраційними і роздатковими матеріалами шашковий гурток (отвест. ст. вихователь); Замовлення і оформлення стенду для шашкового гуртка (отвест. ст. вихователь); Оформлення шашкового куточка для дітей у групових кімнатах старшого дошкільного віку (отвест. вихователі); Оформлення музею шашок (отвест. ст. вихователь); Планування та складання сценаріїв розваг, спортивних змагань по віках (ответств. ст. воспітатель, спеціалісти); Спільно з дітьми та батьками виготовлення шашкових ігор для музею-виставки – (ответств. вихователі).

2 етап. Реалізація проекту (вересень 2011 по листопад 2013 р)

Тематичне планування. 1 рік навчання 2011-2012 рр..

Incoming search terms:

 • гурток з шашок у вишневому
 • программа гуртка шашки
 • план роботи гуртка шашок
 • гурток шашкового клубу
 • сценарій гра в шашки змагання
 • розвиток логичного мислення у гри шашки в днз
 • навчання дошкільнят в шашки
 • навчання дітей старшого дошкільного віку гри у шашки
 • как правильно организовать кружок шашек в ДНЗ
 • для чого потрібні гуртки з шахв в днз