Умовні позначення, умовно графічне позначення, умовні позначення електричних схем, починаючому радіоаматори, схеми, програми, довідники, книги, форум, RadioPartal. tut. su

Умовні позначення, умовно графічне позначення, умовні позначення електричних схем, починаючому радіоаматори, схеми, програми, довідники, книги, форум, RadioPartal. tut. su Умовні графічні та літерні позначення електрорадіоелементів

Майже всі УОС, всі вироби радіоелектроніки та електротехніки, що виготовляються промисловими організаціями та підприємствами, домашніми майстрами, юними техніками і радіоаматорами, містять у своєму складі певну кількість різноманітних покупних ЕРІ та елементів, що випускаються в основному вітчизняною промисловістю. Але за останній час спостерігається тенденція застосування ЕРЕ і комплектуючих виробів закордонного виробництва. До них можна віднести в першу чергу ППП, конденсатори, резистори, трансформатори, дроселі, електричні з’єднувачі, акумулятори, ХІТ, перемикачі, настановні вироби і деякі інші види ЕРЕ. Застосовувані покупні комплектуючі або самостійно виготовляються ЕРЕ обов’язково знаходять своє відображення на принципових і монтажних електричних схемах пристроїв, у кресленнях та іншої ТД, які виконуються відповідно до вимог стандартів ЕСКД. Особлива увага приділяється принциповим електричним схемами, які визначають не тільки основні електричні параметри, але і всі вхідні в пристрої елементи і електричні зв’язки між ними. Для розуміння і читання принципових електричних схем необхідно ретельно ознайомитися з вхідними в них елементами і комплектуючими виробами, точно знати область застосування і принцип дії розглянутого пристрою. Як правило, відомості про застосовувані ЕРЕ вказуються в довідниках і специфікації – переліку цих елементів. Зв’язок переліку комплектуючих ЕРЕ з їх умовними графічними позначеннями здійснюється через позиційні позначення. Для побудови умовних графічних позначень ЕРЕ використовуються стандартизовані геометричні символи, кожен з яких застосовують окремо або у поєднанні з іншими. При цьому сенс кожного геометричного образу в умовному позначенні в багатьох випадках залежить від того, в поєднанні з яким іншим геометричним символом він застосовується. Стандартизовані і найбільш часто застосовувані умовні графічні позначення ЕРЕ в принципових електричних схемах наведено на рис. 1. 1. Ці позначення стосуються всіх комплектуючих елементів схем, включаючи ЕРЕ, провідники і з’єднання між ними. І тут найважливіше значення набуває умова правильного позначення однотипних комплектуючих ЕРЕ і виробів. Для цієї мети застосовуються позиційні позначення, обов’язковою частиною яких є буквене позначення виду елемента, типу його конструкції і цифрове позначення номера ЕРЕ. На схемах використовується також додаткова частина позначення позиції ЕРЕ, яка вказує функцію елемента, у вигляді букви. Основні види літерних позначень елементів схем наведено в табл. 1.1. Позначення на кресленнях і схемах елементів загального застосування відносяться до кваліфікаційних, що встановлює рід струму і напруги. вид з’єднання, способи регулювання, форму імп3льсу, вид модуляції, електричні зв’язки, напрямок передачі струму, сигналу, потоку енергії та ін В даний час у населення і в торговельній мережі знаходиться в експлуатації значна кількість різноманітних електронних приладів і пристроїв, радіо-і телевізійної апаратури, які виготовляються закордонними фірмами і різними акціонерними товариствами. У магазинах можна придбати різні типи ЕРІ і ЕРЕ з іноземними позначеннями. У табл. 1. 2 наведені відомості про найбільш часто зустрічаються ЕРЕ зарубіжних країн з відповідними позначеннями та їх аналоги вітчизняного виробництва.

Ці відомості вперше публікуються в такому обсязі.

Рис 1.1 Умовні графічні позначення ЕРЕ в схемах електричних, радіотехнічних та автоматизації

  Як навчитися танцювати клубні танці будинку

1 – транзистор структури р-n-р в корпусі, загальне позначення;

2 – транзистор структури п-р-п в корпусі, загальне позначення,

3 – транзистор польовий з pn-переходом і п каналом,

4 – транзистор польовий з pn-переходом і р каналом,

5 – транзистор одноперехідний з базою п типу, б1, б2 – висновки

7 – діод випрямний,

8 – стабілітрон (діод лавинний випрямний) односторонній,

9 – діод тепло-електричний,

14 – змінний резистор, реостат, загальне позначення,

15 – змінний резистор,

16 – змінний резистор з відводами,

17 – построечний резистор-потенціометр;

18 – терморезистор з позитивним температурним коефіцієнтом прямого нагріву (підігріву),

19 – варістор,

20 – конденсатор постійної ємності, загальне позначення,

21 – конденсатор постійної ємності поляризований;

22 – конденсатор оксидний поляризований електролітичний, загальне позначення;

23 – резистор постійний, загальне позначення;

24 – резистор постійний з номінальною потужністю 0, 05 Вт;

26 – резистор постійний з номінальною потужністю 0, 25 Вт,

27 – резистор постійний з номінальною потужністю 0, 5 Вт,

28 – резистор постійний з номінальною потужністю 1 Вт,

29 – резистор постійний з номінальною потужністю розсіювання 2 Вт,

30 – резистор постійний з номінальною потужністю розсіювання 5 Вт;

31 – резистор постійний з одним симетричним додатковим відводом;

32 – резистор постійний з одним несиметричним додатковим відводом;

Рис 1.1 Умовні графічні позначення ЕРЕ в схемах електричних, радіотехнічних та автоматизації

40 – тунельний діод;

41 – лампа розжарювання освітлювальна і сигнальна

42 – дзвінок електричний

43 – елемент гальванічний або акумуляторний;

44 – лінія електричного зв’язку з одним відгалуженням;

45 – лінія електричного зв’язку з двома відгалуженнями;

46 – група проводів, підключених до однієї точки електричного з’єднання. Два дроти;

47 – чотири дроти, підключених до однієї точки електричне з’єднання;

48 – батарея з гальванічних елементів або батарея акумуляторна;

49 – кабель коаксіальний. Екран з’єднаний з корпусом;

50 – обмотка трансформатора, автотрансформатора, дроселя, магнітного підсилювача;

51 – робоча обмотка магнітного підсилювача;

  Поза дівчина зверху, поза жінка зверху

52 – керуюча обмотка магнітного підсилювача;

53 – трансформатор без сердечника (магнітопровода) з постійною зв’язком (точками позначені початку обмоток);

54 – трансформатор з магнітодіелектріческіе сердечником;

55 – котушка індуктивності, дросель без магнітопровода;

56 – трансформатор однофазний з феромагнітним магнітопроводом і екраном між обмотками;

57 – трансформатор однофазний триобмотковий з феромагнітним магнітопроводом з відведенням у вторинній обмотці;

58 – автотрансформатор однофазний з регулюванням напруги;

59 – запобіжник;

60 – запобіжник вимикач;

б / – запобіжник-роз’єднувач;

62 – з’єднання контактна роз’ємне;

63 – підсилювач (напрям передачі сигналу вказує вершина трикутника на горизонтальній лінії зв’язку);

64 – штир рознімного контактного з’єднання;

Рис 1.1 Умовні графічні позначення ЕРЕ в схемах електричних радіотехнічних та автоматизації

65 – гніздо роз’ємну контактного з’єднання,

66 – контакт розбірного з’єднання наприклад за допомогою затиску

67 – контакт неразборного сполуки, наприклад здійсненого пайкою

68 – вимикач кнопковий однополюсний нажімной з Замикаючим контактом самоповерненням

69 – контакт комутаційного пристрою розмикаючими, загальне позначення

70 – контакт комутаційного пристрою

(вимикача, реле) замикає, загальне позначення. Вимикач однополюсний.

71 – контакт комутаційного пристрою переключающий, загальне позначення. Однополюсний перемикач на два напрями. 72 – контакт перемикаючий трьохпозиційний з нейтральним становищем

73 – контакт замикає без самоповернення

74 – вимикач кнопковий нажимной з розмикальним контактом

75 – вимикач кнопковий витяжної із замикаючим контактом

76 – вимикач кнопковий нажимной з поверненням кнопки,

77 – вимикач кноночний витяжної з розмикальним контактом

78 – вимикач кнопковий нажимной з поверненням допомогою вторинного натискання кнопки,

79 – реле електричне з замикаючим розмикальним і перемикальним контактами,

80 – реле поляризоване на один напрямок струму в обмотці з нейтральним становищем

81 – реле поляризоване на обидва напрямки струму в обмотці з нейтральним становищем

82 – реле електротеплове без самоповернення, з поверненням допомогою вторинного натискання кнопки,

Incoming search terms:

  • умовні позначення електричних схем
  • графічні позначення електротехнічних елементів
  • Умовні позначення в електриці
  • умовні позначення застосування в схемах електротехніка
  • позначення в електриці
  • реостат умовне позначення
  • умовні графічні позначення електричних схем
  • умовні графічні позначення
  • УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СТАНДАРТИСХЕМОТЕХНІКИ
  • транзистор 3107ж позначення